Zoeken sluiten...

Gratis verzending vanaf 60 euro

Verklaring gegevensbescherming

Wij stellen jouw interesse in onze website op prijs. Het beschermen van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij jou uitgebreid over de wijze waarop met jouw gegevens wordt omgegaan. Tactix-sports.com is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze website. De details van Tactix-sports.com zijn te vinden in de bedrijfsgegevens.

Gegevensbescherming Wij nemen de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens bijzonder serieus. Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens overeenkomstig de betreffende wettelijke voorschriften en volgens deze verklaring gegevensbescherming. Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien op onze pagina’s persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden geregistreerd, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis.

Opdrachtverwerker, ontvanger Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens met ondersteuning van opdrachtverwerkers die ons helpen bij onze dienstverlening (bijv. webhosts, verzenddienst voor de e-mail-nieuwsbrief). Deze opdrachtverwerkers zijn verplicht uw persoonsgebonden gegevens strikt te beschermen en mogen uw persoonsgebonden gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan het leveren van onze diensten. Uw persoonsgebonden gegevens worden alleen doorgegeven aan typisch economische dienstverleners, zoals banken (in geval van overschrijvingen aan u), accountants (wanneer u in onze boekhouding wordt gevoerd), verzendbedrijven (voor verzending aan u), enz. De data worden verder verwerkt op een manier die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de verwerking, op dezelfde rechtsgrond voor direct marketing in vormen waarvoor geen toestemming verplicht is, zoals geadresseerde postverzending van promotionele acties, totdat hiertegen bezwaar wordt gemaakt. In een dergelijk geval worden de gegevens doorgegeven aan een dienstverlener voor de verzending. U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor directe promoties via een schriftelijke kennisgeving aan ons. Indien u hiertegen bezwaar hebt ingediend, worden uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor directe promoties verwerkt.

Registratieformulier Na het indienen van uw registratie worden de bovengenoemde gegevens verwerkt door de verantwoordelijke voor gegevensbescherming om de door de registratie afgesloten overeenkomst te vervullen gedurende de looptijd van de betreffende overeenkomst. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting de persoonsgebonden gegevens beschikbaar te maken. Als deze niet beschikbaar worden gemaakt, heeft dit enkel tot gevolg dat er geen registratie / geen overeenkomst / geen gebruik van de dienst mogelijk is. De data worden verder verwerkt op een manier die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de verwerking, op dezelfde rechtsgrond voor direct marketing in vormen waarvoor geen toestemming verplicht is, zoals geadresseerde postverzending van promotionele acties, totdat hiertegen bezwaar wordt gemaakt. In een dergelijk geval worden de gegevens doorgegeven

aan een dienstverlener voor de verzending. U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor directe promoties via een schriftelijke kennisgeving aan ons. Indien u hiertegen bezwaar hebt ingediend, worden uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor directe promoties verwerkt.

Webshop In verband met de webshop worden de door u verstrekte gegevens en de door u gekozen producten verwerkt door de verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor de formulering van een aanbod, de afsluiting en vervulling van de overeenkomst, alsook om te voldoen aan eventuele verplichtingen volgend uit de overeenkomst op basis van de door u aangestoten vóór-contractuele relatie en na sluiting van de overeenkomst op basis van de overeenkomst. Winkelmandjes van niet geregistreerde gebruikers worden na 14 dagen gewist. De gebruikersaccounts van gebruikers blijven bestaan totdat de gebruiker het betreffende account opheft. Contractuele gegevens worden tot het verjaren van eventuele verplichtingen, zoals garantietermijnen uit de overeenkomst verwerkt. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting de persoonsgebonden gegevens beschikbaar te maken. Om een overeenkomst te kunnen afsluiten, zijn ze echter nodig. Wanneer ze niet beschikbaar worden gemaakt, kan er geen overeenkomst worden gesloten. De data worden verder verwerkt op een manier die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de verwerking, op dezelfde rechtsgrond voor direct marketing in vormen waarvoor geen toestemming verplicht is, zoals geadresseerde postverzending van promotionele acties, totdat hiertegen bezwaar wordt gemaakt. In een dergelijk geval worden de gegevens doorgegeven aan een dienstverlener voor de verzending. U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor directe promoties via een schriftelijke kennisgeving aan ons. Indien u hiertegen bezwaar hebt ingediend, worden uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor directe promoties verwerkt.

Prijsvragen Na het versturen van het formulier voor prijsvragen worden de door u ingevoerde gegevens verwerkt door de verantwoordelijke voor gegevensbescherming om de prijsvraag uit te voeren op basis van het hiermee overeengekomen contract om de prijsvraag af te wikkelen. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting de persoonsgebonden gegevens beschikbaar te maken. Voor deelname aan de prijsvraag zijn ze echter nodig. Wanneer ze niet beschikbaar worden gemaakt, betekent dit enkel dat u niet kunt deelnemen aan de prijsvraag. De data worden verder verwerkt op een manier die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de verwerking, op dezelfde rechtsgrond voor direct marketing in vormen waarvoor geen toestemming verplicht is, zoals geadresseerde postverzending van promotionele acties, totdat hiertegen bezwaar wordt gemaakt. In een dergelijk geval worden de gegevens doorgegeven aan een dienstverlener voor de verzending. U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor directe promoties via een schriftelijke kennisgeving aan ons. Indien u hiertegen bezwaar hebt ingediend, worden uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor directe promoties verwerkt.

E-mail-nieuwsbrief Door het betreffende hokje aan te vinken, aanvaardt u de verwerking van de door u verstrekte persoonsgebonden gegevens voor informatie over actuele aanbiedingen, nieuwe producten en prijsvraag door middel van een nieuwsbrief per e-mail door de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, totdat u deze aanvaarding intrekt of herroept. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting de persoonsgebonden gegevens beschikbaar te maken.

Als u geen toestemming verleent voor de verwerking betekent dit alleen dat u geen e-mail-nieuwsbrief ontvangt. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde schriftelijk, dan wel via de link voor afmelding in de e-mail-nieuwsbrief te herroepen. De wetmatigheid van de verwerking op basis van de eerder verstrekte toestemming wordt hierdoor niet aangetast. Tevens kunt u het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor directe promoties op identieke wijze weerleggen. Indien u hiertegen bezwaar hebt ingediend, worden uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor directe promotie in de vorm van een e-mail-nieuwsbrief verwerkt.

Cookies Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies maken websites gebruikersvriendelijker en efficiënter. Een cookie is een klein tekstbestand dat dient om informatie op te slaan. Bij het oproepen van een website kan de website een cookie plaatsen op de pc van de bezoeker. Als de gebruiker de website later opnieuw oproept, kan de website de gegevens van de eerder bewaarde cookie oproepen en zo bijv. vaststellen of de gebruiker de website al eerder heeft bezocht en voor welke bereiken van de website de gebruiker bijzondere belangstelling had. Meer informatie over cookies vindt u op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

Wijzigen van de cookie-instellingen Hoe de internetbrowser omgaat met cookies, welke cookies worden toegelaten of afgewezen, kan de gebruiker vastleggen in de instellingen van de internetbrowser. Waar deze instellingen zich bevinden, is afhankelijk van de betreffende internetbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kunt u opvragen via de hulpfunctie van uw betreffende internetbrowser. Wanneer het gebruik van cookies wordt beperkt, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van deze website meer in hun volle omvang bruikbaar zijn.

Cookies op onze website Onze website verwerkt de volgende cookies:

• absoluut noodzakelijke cookies, om fundamentele functies van de website te waarborgen • CookieConsent: dient om uw toestemming voor het gebruik van cookies te bewaren. • gaOptout, maOptout, fbOptout: dient voor het opslaan van de opt-out van Google Analytics, Matomo, Facebook Pixel. • Functionele cookies, om de prestaties van de website te waarborgen • Performance-cookies, om de gebruikerservaring te verbeteren. • Google Analytics (zie aldaar) • Facebook Pixel (zie aldaar) • Reclame-cookies, voor de aansturing van reclamecampagnes.

Server Log File Deze website verwerkt om het technische functioneren te bewaken en de gebruiksveiligheid van de internetserver te verhogen op basis van het overwegende rechtmatige belang van de verantwoordelijke (technische veiligheidsmaatregelen) de volgende persoonsgebonden gegevens in een Server Log File:

• opgevraagde inhoud • tijdstip van de serveraanvraag • browsertype en/of -versie • gebruikt besturingssysteem • referrer URL • IP-adres • hostnaam

Deze gegevens worden slechts tijdelijk persoonsgebonden bewaard gedurende een periode van vier uur. Hierna worden het IP-adres en de hostnaam anoniem gemaakt.

Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) op de juridische basis van het overwegende rechtmatige belang (analyse van het gebruik van de website). Wij zijn hiertoe een overeenkomst aangegaan met Google voor de verwerking van opdrachtgegevens.

Bij het oproepen van onze website wordt via een software verbinding gemaakt met de servers van Google om gegevens door te geven aan servers van Google die zich deels in de Verenigde Staten bevinden. Google Analytics gebruikt daarnaast cookies voor het bewaren van informatie over de gebruiker van de website en voor analyse van het gebruik van de website door de bezoekers van de website. Deze website maakt gebruik van de functie “IP-Anonymisierung”. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht afgekort en zodanig anoniem gemaakt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. Volgens informatie van Google zal Google deze geregistreerde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website en om andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ resp. van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Facebook Pixel Deze website maakt gebruik van Facebook Pixel, een internetanalysedienst van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) op de juridische basis van het overwegende rechtmatige belang (analyse van het gebruik van de website). Wij zijn hiertoe een overeenkomst aangegaan met Facebook voor de verwerking van opdrachtgegevens. De gegevens worden gedeeltelijk doorgegeven naar de VS. De gegevensoverdracht naar de VS gebeurt op basis van het zogenoemde Privacy Shield. Bij het oproepen van onze website wordt via een software verbinding gemaakt met de servers van Facebook om gegevens door te geven aan servers van Facebook die zich deels in de Verenigde Staten bevinden. Facebook Pixel gebruikt daarnaast cookies voor het bewaren van informatie over de gebruiker van de website en voor analyse van het gebruik van de website door de bezoekers van de website. Volgens informatie van Facebook zal Facebook deze geregistreerde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website en om andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Facebook zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Facebook verwerken. Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Facebook vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Sharing buttons Onze website beschikt op sommige pagina’s over knoppen om de inhoud van de pagina’s te delen op het social media-platform Facebook (“sharing”). Deze knoppen zijn in de zin van de bescherming van persoonsgebonden gegevens van bezoekers van onze website ideaal vormgegeven, want het script (computerprogramma) achter deze knoppen registreert of verwerkt geen persoonlijke gegevens. Exacte informatie over het functioneren van de knop biedt Heise Verlag als uitgever van het IT-vakblad “c’t” en als ontwikkelaar van de knop: http://ct.de/-2467514

Bezoekers die onze website willen delen met anderen worden bij het aanklikken van de knop meteen doorgestuurd naar de “sharing”-pagina’s van de betreffende social media-platformen. Pas daar worden de benodigde scripts voor het delen van de inhoud geladen. Hierbij zijn de zakelijke voorwaarden en de bepalingen van het privacybeleid omtrent gegevensbescherming van toepassing die de bezoeker van de website is overeengekomen met het betreffende social media-platform. Precieze informatie hierover vindt u bij Facebook onder: https://www.facebook.com/policy

Uw rechten U hebt het recht op informatie, rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van de persoonsgebonden gegevens. Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens berust op uw toestemming, dan wel een met u overeengekomen contract, hebt u bovendien het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht een eventueel verstrekte toestemming voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te herroepen. De wetmatigheid van de verwerking van persoonsgebonden gegevens tot aan de herroeping wordt door de herroeping niet beïnvloed. U hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor directe promoties. Indien u hiertegen bezwaar hebt ingediend, worden uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor directe promoties verwerkt. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (in Oostenrijk de “Österreichische Datenschutzbehörde”, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, [email protected]).

Jouw carriere bij Tactix Actuele vacatures
Als je meer wilt weten over deze functies en wilt solliciteren, kun je ons bereiken via [email protected]
Nederland Nederland © 2024 tactix-sports.com | Bedrijfsgegevens | Algemene Voorwaarden