Zoeken sluiten...

Gratis verzending vanaf 60 euro

Herroepingsrecht

Een afgesloten overeenkomst kan binnen 30 dagen, zonder vermelding van redenen, schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail of het herroepingsformulier), dan wel – bij aflevering binnen deze termijn – door retournering van de betreffende artikelen, worden herroepen. Zorg ervoor dat de artikelen nog zo goed als nieuw zijn en geen sporen van gebruik hebben (bijv. voetbalschoenen waarmee al werd gevoetbald en waarop gras, krassen of andere gebruikssporen zichtbaar zijn). Mocht dit wel het geval zijn, dan kunnen wij een waardevermindering in rekening brengen. Mocht er geen gebruik worden gemaakt van ons aangeboden retourlabel dan zijn de kosten voor het retourzenden voor eigen rekening.

De termijn begint na de ontvangst van deze schriftelijke informatie (herroeping van de overeenkomst), echter niet voor ontvangst van de betreffende artikelen bij de ontvanger (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige artikelen niet voor ontvangst van de eerste deellevering).

De herroeping dient gericht te worden aan:

E-mail: [email protected]

of per post: Tactix-sports.com Salzburger Straße 26, 8940 Liezen te Oostenrijk

Je kunt ook je retour melden via het herroepingsformulier op onze website.

Tevens kan je gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping:

Bij herroeping van deze overeenkomst moeten wij alle reeds ontvangen betalingen, inclusief de leverkosten die hiermee samenhangen (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als een andere soort van aflevering is gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende herroeping. Voor deze terugbetaling maken we gebruik van dezelfde betalingsmethode die is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt. Er zullen voor deze terugbetaling geen verdere onkosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de betreffende artikelen weer hebben ontvangen, of het bewijs is geleverd dat ze aan ons zijn geretourneerd, afhankelijk van het feit dat het eerst van toepassing is. De betreffende artikelen moeten onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de kennisgeving van de herroeping worden teruggezonden of overhandigd zijn aan geomix. De termijn is in acht genomen wanneer de artikelen voor het verstrijken van deze veertien dagen zijn verzonden. Er vallen geen kosten voor het retourneren van de artikelen, mits gebruik wordt gemaakt van het retourlabel. Een eventueel waardeverlies van de artikelen kan enkel ingevorderd worden als dit te herleiden is tot een behandeling van de artikelen door de klant die niet noodzakelijk is voor het controleren van de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de geleverde producten.

Einde van de informatie over herroeping

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten:

  • voor de levering van artikelen die volgens specificaties van de klant zijn geproduceerd of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften (bijv. individueel bedrukte artikelen), dan wel die snel kunnen bederven.
  • voor levering van audio- of video-opnamen, of van software, indien de verzegeling van de geleverde gegevensdragers door de consument is verbroken.
Jouw carriere bij Tactix Actuele vacatures
Als je meer wilt weten over deze functies en wilt solliciteren, kun je ons bereiken via [email protected]
Nederland Nederland © 2024 tactix-sports.com | Bedrijfsgegevens | Algemene Voorwaarden